Generali Kikötő Vízi Járművek Biztosítása

Velünk teljes körű biztonságban tudhatja magát, amikor barátaival, családjával a hajózás csodálatos élményének hódol.Hajós Biztosítás

Aki a hajózás szerelmese lett, nehezen tud elszakadni tőle. Viszont egy nem várt esemény, egy baleset okozta hajósérülés több hetes kiesést is okozhat, nem beszélve az anyagi károk okozta bosszúságról vagy egy hajóstársa sérüléséből eredő tragédiáról. A Generali Kikötő vízi jármű casco, felelősség- és balesetbiztosítás megadja Önnek a választás lehetőségét, a biztosítási szerződést igény szerint megkötheti mindhárom elemre vagy azok kombinációjára. (Balesetbiztosítás önállóan nem, csak casco vagy felelősségbiztosítással együtt köthető.)


Kinek Ajánljuk a Generali Kikötőt?


  • Termékünk azoknak a hajótulajdonosoknak nyújt biztosítási védelmet, akiknek kedvtelési célú motoros vagy vitorlás hajója, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított, érvényes hajólevéllel rendelkezik és a vízi jármű kora nem haladja meg a 15 évet.
  • A biztosítás alapvetően Magyarország területére terjed ki, azonban lehetőség van a fedezet kiterjesztésére Európa felszíni vizeire, valamint a Földközi- tenger európai országokhoz tartozó felségvizeire is.
  • Felelősségbiztosításunk fedezetet nyújt a biztosított által, a vízi jármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban, okozott illetve bekövetkezett minden olyan kárra, amelyért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.
Generali Kikötő Termékcsalád


A Generali Kikötő Termékcsalád 3 elemből épül fel:

  • Vízi jármű casco biztosítás
  • Vízi jármű felelősségbiztosítás
  • Vízi járművekben utazó személyek felelősségbiztosítása

Igény szerint megköthető mindehárom elemre vagy azok kombinációjira.

Termékünk azoknak a hajótulajdonosoknak nyújt biztosítási védelmet,akinek kedvtelési
célú motoros vagy vitorlás hajója a Nemzeti Közlekedési Hatóság álltal kiállított,
érvényes hajólevéllel rendelkezik és a vízi jármű kora nem haladja meg a 15 évet.

A biztosítás alapvetően Magyarország területére terjed ki, azonban lehetőség van
kiterjeszteni európa felszíni vizeire, valamit a Földközi-tenger európai országokhoz
tartozó felségvizeire.

A biztosítási fedezet kiterjeszthető vitorlásversenyeken való részvétel, valamint
baleset biztosítás esetében, vízisí, wakeboard és wakekite sporttevékenységek koczkázataira is.

Generali Kikötő
Vízi jármű felelősségbiztosítás


Vízi járművek felelősségbiztosítása

A szerződés alapján a biztosító megtérti azokat a személysérüléses és szerződésen
kívül okozott dologi károkat, melyeket a biztosítási ajánlaton feltüntett vízi jármű
birtoklásával vagy használatával kapcsolatban okoztak és amelyekért a biztosított a
magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősségel tartozik.

Vitorlás Hajóhoz

Vitorlás alapdíjak - hosszuk alapján (Ft/hajó/év)Díjak verseny kitrejesztéssel (Ft/hajó/év)
Kártérítési limit:10 Méter alatt10 Méter felett10 Méter alatt10 Méter felett
10Millio Ft/kár/év24 00028 00027 60032 200
25Millio Ft/kár/év32 00038 00036 80043 700
50Millio Ft/kár/év42 00050 00048 30057 500

Kiegészítő koczkázatokPótdíj
H07 Verseny15%
H08 Európa10%
H09 Bérbeadás50%Motoros Hajóhoz

Motoros alapdíjak - (Kw) Alapján (Ft/hajó/év)
Kártérítési limit:100 Kw alatt100 és 250 Kw között250 Kw felett
10Millio Ft/kár/év32 00046 80065 520
25Millio Ft/kár/év44 00062 40087 360
50Millio Ft/kár/év54 60081 900114 660

Kiegészítő koczkázatokPótdíj
H07 VersenyNem vállalható
H08 Európa10%
H09 Bérbeadás60%Vízi járművekben utazó személyekre
vonatkozó kiegészítő balesetbiztosítás


Vízi járművekben utazó személyek balesetbiztosítása

A szerződés alapján a biztosító megtéríti azt a kárt, amely a biztosított a
Szerződésben megjelölt vízi járműben történő utazás, a járműben történő ki és
beszállás, illetve a kiegészítő szolgáltatáscsomag választása esetén, a sportolás és
versenyzés, valamint a vízen sikló eszközökkel (pl:Vízi banán) végzett szorakoztatási
célú tevékenységek végzésének tartama alatt éri.

Nem köthető Balesetbiztosítás

Önálló biztosításként
Egy évnél rövidebb tartalmú (felelősség)biztosítások mellé és
az álltalános rendelkezésekben írt esetekben

Biztosítási szolgáltatásokSzolgáltatáscsomagok
1. csomag2. csomag3. csomag
Baleseti halál1 000 000Ft2 000 000Ft5 000 000Ft
Baleseti eredetű maradandó
egészségkárosodás
2 000 000Ft3 000 000Ft5 000 000Ft
Csonttörés15 000Ft30 000Ft50 000Ft
Baleseti költségtérítés50 000Ft80 000Ft100 000Ft
Alap csomag díjférőhely1 000Ft1 800Ft3 200Ft
Versenyzés és a spórtolás idejére is
fedezetet nyújtó kiegészítő csomag
díjférőhely
1 900Ft3 200Ft5 600Ft

Kikötő Vízi jármű felelősségbiztosítási feltételek: PDF letölthető ITTE-mail-cím: leon2000bt@gmail.com
Telefonszám: (+3657)410-104

facebook
Copyright © 2017 Leon Invest 2010 kft Minden jog fenntartva.

Icons made by Freepik, Madebyoliver, DinosoftLabs, Nikita Golubev from flaticon.comGlyphicons from GLYPHICONS.COMBack to top